Gå till innehåll

Stödmedlemmar

Det är möjligt att bli stödmedlem i Los Niños del Sol rf. Du blir stödmedlem genom att betala in medlemsavgiften för stödmedlemmar på föreningens konto.

Medlemsavgiften är ovat 50€e/person, 100€/familj och 300€/företag.

Referensnummer 3667.

Vi publicerar stödmedlemmarnas och -företagens namn på vår webbplats om donatorn inte önskar förbli anonym.

Bankkonto

Los Niños del Sol Rf
IBAN FI54 5700 9520 0568 24
(BIC OKOYFIHH)