Gå till innehåll

Den årliga träffen ordnas lördagen den 12.5.2012 vid Herrgårds spa Kaisankoti (Kaisankodin Kartanonkylpylä) i Esbo. Alla LC-familjer,väntade familjer samt far- och morföräldrar hälsas hjärtligt välkomna!

På dagsprogrammet står bl.a. Jani Toivolas finska föreläsning Jag blir vit när jag är vuxen- eller hur? Övrigt program fastställs senare, uppdateringar angående aktuella händelser görs på denna sida.

Anmälan per e-post senast 9.3.2012 till kolumbialaiset@hotmail.com. Vid anmälan uppges antal deltagande barn och vuxna samt barnens ålder.

Deltagaravgiften är 20€/vuxen vid anmälan innan 9.3.2012. Vid senare anmälan är avgiften 25€/vuxen. Av barnen uppbärs ingen avgift.

Under träffen säljs Café del Sol kaffe från Colombia. Kaffet kan förhandsbeställas innan 15.4.2012 via kolumbiakahvi@hotmail.com. Läs mer om de olika kaffesorterna i vår webbshop. Alla kaffesorter finns att få. Överskottet från kaffeförsäljningen och deltagaravgifterna doneras till LC.

Möjlighet till övernattning finns. Mat och logi bokas direkt från Kaisankoti, senast två månader innan träffen. Övernattning i familjerum kostar 100€/natt i vilket frukost samt tillgång till bastu- och badavdelning ingår. Nämn Los Niños del Sol- träff vid bokningen.

Los Niños del Sol har funnits länge, men föreningen registrerades officiellt i början av hösten 2010.

I slutet av 2010 understödde vår förening barnhemmet med en donation på 2500€. Denna donation riktade sig till barnhemmets renoveringsprojekt.

Vid renoveringen målades insidan av byggnaden, sanitetsutrymmen förnyades, dörrar och fönster restaurerades och nya sängar köptes åt de minsta barnen. Det var fint att tillsammans med andra donationsländer kunna delta i dessa projekt. Vi fick även utförliga uppgifter angående hur vårt bidrag avänts och vad som konkret åstadkommits med våra medel.

Medel för donationen samlades genom försäljning av Cafe del Sol kaffe , immateriella gåvor, genom att samla medlems- och stödande medlemsavgifter samt genom att ordna basarer. Utöver det fick vi ta emot två större donationer, ett extra stort tack för det!

I februari 2011 sände vi ytterligare en donation på 2500€ till Los Chiqutines hälsoprogram . I projektet ingår mediciner, sjukvårdsmaterial, vård samt vaccinationer.

Vi fick även igång försäljningen av Colombianska smycken. Under en adoptionsresa i Cali köpte en medlemsfamilj handgjorda smycken som väntande mödrar vid Los Chiquitines mödrahem gjort. Vinsten från försäljningen går oavkortat till barnhemmets nästa projekt.

Tack till alla som på ett eller annat sätt stöder barnhemmet!

Soliga vårhälsningar till alla,

önskar Milena Kallio
ordförande, Los Niños del Sol