Gå till innehåll

Förstasida

Välkommen

Los Niños del Sol är en förening för barn som adopterats från barnhemmet Hogar Bambi Chiquitines i staden Cali i Colombia samt för deras föräldrar. Föreningen som fungerar på frivillig basis grundades 17.8.2002 och registrerades officiellt år 2010. Föreningens syfte är att:

  • Ge barn som adopterats från barnhemmet Chiquitines samt deras familjer en möjlighet att träffa andra familjer
  • Berätta om Chiquitines -familjernas erfarenheter för kommande adoptivfamiljer
  • Understöda barnhemmets verksamhet genom att samla in medel

Interpedia och Chiquitines började sitt adoptionssamarbete 1992.